BẢNG XẾP HẠNG

STT TÊN MSDT ĐIỂM
1 Toan Vu 468 5245
2 Châu Thị Liên 404 5227
3 Bùi Thị Phương 454 5214
4 Đình Quân 465 5210
5 Thanh Tâm 469 5196
6 Nguyễn Chính 456 5192
7 Khánh Linh Bùi 429 5177
8 Bùi Hieu Hoa 416 5120
9 Chau Phu Loc 397 5118
10 Diệu Lan 2375 5058